Công ty mẹ Alphabet của Google sẽ cắt giảm 12,000 việc làm giữa làn sóng sa thải công nghệ