Công ty Trung Quốc mua 13% công ty Lithium của Canada với giá 5 triệu USD