Công viên Nam Cảng Đài Bắc, nơi có năng lượng địa huyệt mạnh mẽ