Cử tri ở thành phố của California sẽ quyết định có nên kiểm tra ID cử tri trong các cuộc bầu cử hay không

Vào tháng Ba, các cử tri ở Huntington Beach sẽ quyết định họ có nên xuất trình giấy tờ tùy thân trong các cuộc bầu cử trong tương lai hay không—sau khi một thẩm phán bác bỏ những thách thức pháp lý đối với yêu cầu này.