Ông RFK Jr. thành lập đảng chính trị ‘We the People’ nhằm tiếp cận phiếu bầu

Ở một số tiểu bang, các ứng cử viên thuộc đảng phái cần ít chữ ký cử tri hơn. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có thể đệ trình các thách thức pháp lý.