Cuộc chiến của cựu TT Trump với giới có vai vế đã thúc đẩy sự đối kháng của bà Cheney