Cuộc đối đầu giữa Chủ tịch Tập và Thủ tướng Trudeau tại G-20 cho thấy điều gì?