Giám đốc điều hành người Canada rời khỏi Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu do Bắc Kinh lãnh đạo, tiết lộ sự kiểm soát của ĐCSTQ