Trung Quốc tìm cách truất ngôi đồng USD để lũng đoạn thị trường năng lượng thế giới

Kế hoạch thay thế đồng USD của Bắc Kinh sẽ thành công hay thất bại? Các lý do có thể có cho thành công hay thất bại đó là gì?