Cựu giáo sư luật Harvard: Các trường đại học là ‘cỗ máy tuyên truyền,’ giảng dạy ‘tân chủ nghĩa McCarthy’