Cựu luật sư của chiến dịch tranh cử Clinton chống lại việc ông Durham sử dụng lời chứng chuyên môn