Cựu mật vụ Mỹ: Ông Hunter Biden đã sử dụng ứng dụng khôi phục dữ liệu và điện thoại trả trước giá rẻ