Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu Thị Trưởng: Văn hóa Trung Quốc là ‘Điều cần được trân quý và tôn vinh’