Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng Southwark tán dương Shen Yun đã chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa