Cựu Tổng thống Trump ca ngợi đại bồi thẩm đoàn Manhattan