Luật sư: Ông Trump ‘không bịa đặt’ khi tuyên bố rằng ông sẽ bị bắt hồi tuần trước