Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách văn phòng Đông Á Thái Bình Dương hoan nghênh Shen Yun hồi sinh văn hóa Trung Hoa