Cựu TT Trump cho biết văn phòng Biện lý Quận Manhattan có thể đã ‘hủy bỏ’ vụ truy tố