Cựu TT Trump đáp lại bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn, nói ‘cuộc săn phù thủy sẽ phản tác dụng’