Cựu TT Trump sẽ tham gia sự kiện gặp gỡ cử tri lần thứ hai trên Fox News với ông Sean Hannity