Cựu TT Trump tiết lộ điều đầu tiên ông sẽ làm nếu ông trở thành tổng thống một lần nữa