Cựu TT Trump ủng hộ ông McCarthy cho chức Chủ tịch Hạ viện, nói rằng các đối thủ nên từ bỏ