Cyprus phản đối mở cửa khu dân cư ở vùng ngoại ô bị bỏ hoang