Đặc vụ FBI từng tới thăm Mar-a-Lago trước cuộc đột kích, nói ‘mọi thứ đều rõ ràng’