Đài Loan vẫn là một rủi ro địa chính trị lớn trong năm 2022