Dân biểu Marjorie Taylor Greene: Sau bầu cử giữa kỳ, GOP sẽ buộc TT Biden và Đảng Dân Chủ chịu trách nhiệm