Dân biểu Mike Lawler: Chuyến thăm Ukraine của TT Biden có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ông Putin xâm lược nước khác