Dân biểu Moolenaar đề ra tầm nhìn trong vai trò tân chủ tịch ủy ban Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ

Sau khi ‘chứng kiến ​​những nỗ lực gần như liên tục của ĐCSTQ nhằm làm suy yếu các giá trị cốt lõi và chủ quyền của Hoa Kỳ,’ Dân biểu Moolenaar muốn tiếp tục đẩy lùi Trung Quốc.