Các chuyên gia an ninh cho biết ở châu Phi tràn ngập USD giả

Các nhà lãnh đạo châu Phi muốn ‘phi USD hóa’ cùng lúc khi việc tịch thu số lượng lớn tiền USD giả đang trở nên phổ biến.