Đảng Cộng Hòa chỉ cần đạt thêm 7 ghế trong số 23 cuộc đua cạnh tranh vẫn chưa ngã ngũ để đảo ngược đa số có chênh lệch nhỏ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, với chỉ một số ít các tiểu bang chiến địa đang ngăn trở Hạ viện chuyển sang màu đỏ.

Theo dữ liệu từ The Associated Press, khi các tiểu bang tiếp tục kiểm đếm số phiếu còn lại từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và người Mỹ vẫn chưa biết cán cân quyền lực cuối cùng ở Hoa Thịnh Đốn, Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước 211 ghế so với 199 ghế của Đảng Dân Chủ, theo dữ liệu từ The Associated Press.

Dữ liệu từ Decision Desk, mà The Epoch Times sử dụng trong biểu đồ Bầu cử năm 2022, cho thấy Đảng Cộng Hòa có 210 ghế so với 198 ghế của Đảng Dân Chủ.

Trong khi các Đảng Cộng Hòa dường như đang hướng tới đa số Hạ viện, quyền kiểm soát của Thượng viện vẫn chưa rõ ràng với cuộc đua ở Georgia dẫn đến một cuộc bầu cử bổ sung và cuộc đua ở Nevada vẫn đang diễn ra.

Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), người đã sẵn sàng trở thành Chủ tịch Hạ viện nếu Đảng Cộng Hòa (GOP) nắm quyền kiểm soát Hạ viện, cho biết sau nửa đêm vào Ngày Bầu Cử tại Hoa Thịnh Đốn, rằng ông tin rằng Đảng Cộng Hòa đang trên đà lấy lại Hạ viện.

Ông nói: “Người dân Mỹ đã sẵn sàng cho một đa số sẽ đưa ra một hướng đi mới đưa nước Mỹ đi đúng hướng.”

Với 218 ghế cần thiết cho đa số trong Hạ viện, hãng thông tấn AP đã công bố kết quả của các cuộc đua cho 410 ghế trong số 435 ghế tranh cử tại Hạ viện.

Theo dữ liệu của AP, loại trừ hai cuộc đua không cạnh tranh của hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ tranh cử với nhau, dưới đây là 23 cuộc đua cạnh tranh trong Hạ viện chưa ngã ngũ.

Alaska:

Nhìn chung tại Địa hạt bầu cử Quốc hội của Alaska, nơi có 80% số phiếu bầu được kiểm đếm, Dân biểu Đảng Dân Chủ Mary Peltola dẫn trước bà Sarah Palin của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 47.3%–26.6%.

Arizona:

Tại AZ-01, với 82% số phiếu đã kiểm đếm, ông Jevin Hodge của Đảng Dân Chủ dẫn trước Dân biểu Đảng Cộng Hòa David Schweikert với tỷ lệ 50.7%–49.3%.

Tại AZ-06, nơi có 83% số phiếu bầu, bà Kirsten Engel của Đảng Dân Chủ đứng sau ông Juan Ciscomani của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 49.5%– 50.5%.

California:

Tại CA-03, với 53% phiếu bầu được báo cáo, ông Kermit Jones của Đảng Dân Chủ đứng sau ông Kevin Kiley của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 47%–53%.

Tại CA-06, nơi có 52% phiếu bầu đã kiểm đếm, Dân biểu Ami Bera của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Tamika Hamilton của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 56.2%–43.8%.

Tại CA-09, với 47% phiếu bầu được báo cáo, Dân biểu Josh Harder của Đảng Dân Chủ dẫn trước Tom Patti của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 56.3%– 43.7%.

Tại CA-13, nơi có 61% số phiếu bầu đã kiểm đếm, ông Adam Grey của Đảng Dân Chủ đứng sau Đảng Cộng Hòa John Duarte với tỷ lệ 49.9%–50.1%.

Tại CA-21, với 75% phiếu bầu được báo cáo, Dân biểu Jim Costa của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Michael Maher của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 54.6%–45.4%.

Tại CA-22, nơi có 53% số phiếu bầu được kiểm đếm, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Rudy Salas đứng sau Dân biểu Đảng Cộng Hòa David Valadao với tỷ lệ 47.5%–52.5%.

Tại CA-26, với 59% phiếu bầu được báo cáo, Dân biểu Julia Brownley của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Matt Jacobs của Đảng Cộng Hòa  với tỷ lệ 54.3%–45.7%.

Tại CA-27, nơi có 64% số phiếu bầu đã kiểm đếm, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Christy Smith bị Dân biểu Đảng Cộng Hòa Mike Garcia bỏ xa với tỷ lệ 44%–56%.

Trong CA-35, với 57% phiếu bầu được báo cáo, Dân biểu Norma Torres của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Mike Cargile của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 56%–44%.

Tại CA-41, nơi có 59% số phiếu bầu được kiểm đếm, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Will Rollins đứng sau Dân biểu Đảng Cộng Hòa Ken Calvert với tỷ lệ 49.4%–50.6%.

Tại CA-45, với 67% phiếu bầu được báo cáo, ứng cử viên Jay Chen của Đảng Dân Chủ đứng sau Dân biểu Đảng Cộng Hòa Michelle Steel với tỷ lệ 46%– 54%.

Tại CA-47, nơi có 67% phiếu bầu được kiểm đếm, Dân biểu Đảng Dân Chủ Katie Porter dẫn trước ứng cử viên Đảng viên Cộng Hòa Scott Baugh với tỷ lệ 51.2%–48.8%.

Tại CA-49, với 66% phiếu bầu được báo cáo, Dân biểu Đảng Dân Chủ Mike Levin dẫn trước ông Brian Maryott của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 52.1%–47.9%.

Hai cuộc đua chưa được công bố kết quả ở California của hai thành viên Đảng Dân Chủ là CA-15 và CA-34.

Colorado:

Tại CO-03, nơi có 99% số phiếu bầu được kiểm đếm, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Adam Frisch bị Dân biểu Đảng Cộng Hòa Lauren Boebert dẫn trước với tỷ lệ 50.2% –49.8%.

Tại CO-08, với 98% phiếu bầu được báo cáo, ứng viên Đảng Dân Chủ Yadira Caraveo dẫn trước bà Barbara Kirkmeyer của Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 48.4– 47.7%, trong đó ứng cử viên Đảng Tự Do Richard Ward giành được 3.9%.

Maine:

Trong ME-02, nơi có 99% phiếu bầu được kiểm đếm, Dân biểu Đảng Dân Chủ Jared Golden dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Bruce Poliquin với tỷ lệ 48.2%– 44.9%, với ứng cử viên Đảng Độc Lập Tiffany Bond đạt 6.9%.

News York:

Ở NY-22, với 97% phiếu bầu được báo cáo, ứng cử viên Francis Conole của Đảng Dân Chủ đứng sau ứng cử viên Brandon Williams của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 49.2%–50.8%.

Oregon:

Tại OR-05, nơi có 84% số phiếu bầu đã kiểm đếm, bà Jamie McLeod-Skinner của Đảng Dân Chủ bị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Lori Chavez-DeRemer dẫn trước với tỷ lệ 51.2%–48.8%.

Tại OR-06, với 77% phiếu bầu được báo cáo, bà Andrea Salinas của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Mike Erickson của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 49.7%–48%, với ứng cử viên Đảng Hiến Pháp Larry McFarland giành được 2.3% phiếu bầu.

Washington:

Tại WA-03, nơi có 70% số phiếu bầu đã kiểm đếm, bà Marie Gluesenkamp Perez của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Joe Kent của Đảng Cộng Hòa với tỷ lệ 50.9%–49.1%.

Nếu tất cả các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cố gắng để giữ vị trí dẫn đầu trong các cuộc đua nói trên, điều này sẽ mang lại cho GOP thêm 10 ghế chiếm đa số Hạ viện với chênh lệch nhỏ trong nhưng đáng kể, với tỷ lệ 221 ghế so với 214 ghế của Đảng Dân Chủ.


Tom Ozimek
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Tom Ozimek là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm tiền gửi, tiếp thị và truyền thông cũng như đào tạo cho người trưởng thành. Lời khuyên về việc viết lách hay nhất mà ông từng nghe là từ Roy Peter Clark: ‘hãy nhắm trúng mục tiêu của quý vị’ và ‘hãy để lại điều thú vị nhất ở sau cùng.’

Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn