Đảng Cộng Hòa kêu gọi quân đội Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các băng đảng ma túy Mexico như các nhóm khủng bố