Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện tái bầu chọn ông McConnell làm lãnh đạo, từ chối ứng cử viên Scott