Đầu tư ngoại quốc vào các dự án mới tại Hoa Kỳ tiếp tục sụt giảm