Đây chính là vấn đề hệ trọng nhất trong lịch sử giáo dục

AI trong tương lai sẽ giống với một phương tiện đi lại hơn là giống với công cụ tìm kiếm Google. Nói ngắn gọn, con người phải thực sự học cách “điều khiển” nó.