ĐCH: Chính phủ TT Biden đã phớt lờ lời khuyên của quân đội trong đợt rút quân khỏi Afghanistan