Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện yêu cầu chính phủ TT Biden cung cấp tài liệu về việc rút lui ‘thảm họa’ ở Afghanistan