Điện Kremlin: Hiện tại, các mục tiêu ở Ukraine chỉ có thể đạt được bằng lực lượng quân sự