Diễn viên Steve Burton của ‘General Hospital’ bị sa thải vì không chích ngừa COVID-19