Pháp: Hàng ngàn nhân viên y tế bị sa thải vì lệnh chích ngừa bắt buộc