[ĐỘC QUYỀN] Thư của tù nhân sự kiện ngày 06/01 gửi người dân Mỹ: ‘Đừng khoanh tay đứng nhìn!’