Đối diện cuộc bầu cử giữa kỳ đầy khó khăn, TT Biden xuất dầu từ kho Dự trữ Chiến lược