Đơn kháng cáo gửi Tòa án Tối cao Colorado yêu cầu cấm ông Trump có tên trên lá phiếu