Đồng USD mạnh sẽ làm dậy sóng các vụ thâu tóm và sáp nhập toàn cầu