Dự luật mới của Đảng Cộng Hòa sẽ ngăn chặn việc bán dầu SPR cho Trung Quốc