Ecuador: Ứng cử viên tổng thống bị ám sát và tử vong tại sự kiện vận động tranh cử