Elon Musk: Các tài khoản bị cấm vì lý do ‘nhỏ nhặt’ sẽ được ‘trả tự do khỏi nhà tù Twitter’