FBI thúc giục VĐV Mỹ tránh sử dụng điện thoại cá nhân tại Olympic Bắc Kinh