FDA kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine Johnson & Johnson COVID-19 lên sáu tháng