Fed tiến gần hơn đến việc phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương