Thế giới đang dõi theo việc khai triển tiền điện toán của ngân hàng trung ương ở Nigeria